4 Jun 2013

Miris: Information om företrädesemission

Uppsala den 4 juni 2013

För ytterligare information kontakta:

Tony MalmströmVD, Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: Contact

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys så att bolagets kunder kan leverera högkvalitativ mjölk till barn och vuxna

Back

English (United States)

Print