13 May 2013

3 av 10 ønsker el-bil i Oppland

Dataene fremkommer i en spørreundersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Statoil Fuel & Retail. 3000 respondenter har svart på undersøkelsen.

32 prosent fra Oppland sier de vurderer en el-bil ved neste bilkjøp. Fylket hvor færrest ønsker seg el-bil er i Aust-Agder, her svarer kun 22 prosent at el-bil er aktuelt. Landsgjennomsnittet ligger på 36 prosent. De viktigste faktorene i for valg av ny bil er likevel sikkerhet og økonomi.

- Slik det ser ut i dag kommer et fåtall av norske bilister til å hjelpe myndighetene i deres anstrengelser for å redusere utslippene i transportsektoren. Økonomi, sikkerhet og tidsbesparelser betyr mer enn å skåne miljøet, sier Anders Kleve Svela, produktsjef drivstoff hos Statoil Fuel & Retail.

Gjennomgående gjennom alle fylker er effektiv og tidsbesparende de viktigste faktorene som vektlegges for valg av transportform. Åtte av 10 mener mer effektiv og tidsbesparende transport er det viktigste, og nesten like mange mener større valgfrihet i tilbudet er like viktig.  Sikkerhet og pris scorer også bedre enn mer miljøvennlighet.

- Det er interessant å se hvordan nordmenn  rangerer lavere drivstoffkostnader som viktigere enn utslipp. De fleste oppfyller ønsket om lavere drivstoffkostnader ved å kjøpe en bil med lavere forbruk. Med lavere forbruk får man automatisk også lavere utslipp, men det er altså økonomi og ikke miljø som styrer valget, sier Svela. Til syvende og sist så er det nok økonomi og kundens behov som er styrende når den endelige beslutningen fattes om hva slags bil man kjøper, kommenterer kleve Svela.

I undersøkelsen har respondentene blitt bedt om å rangere sine transportvalg i det daglige på en skala fra en til seks hvor seks er svært miljøvennlig og en er svært lite miljøvennlig. 54 % mener deres transportvalg er miljøvennlig i dag.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Anders Kleve Svela, produktsjef drivstoff  Statoil Fuel & Retail Norge, e-post: Contact

Kildehenvisning:

Vi ber om at all bruk av data krediteres «en undersøkelse Respons har gjennomført for Statoil Fuel & Retail».

Om undersøkelsen:

Elektronisk spørreundersøkelse gjennomført av Respons Analyse AS for Statoil Fuel & Retail Norge AS i perioden mai-juni 2012. Et landsrepresentativt utvalg på 3004 personer i alderen 18-86 år har svart i undersøkelsen, 2675 av disse eier eller disponerer egen bil. Utvalget er trukket fra hele Norge i Respons Analyses forbrukerpanel.

Om Statoil Fuel & Retail Norge:

Statoil Fuel & Retail Norge AS er det ledende drivstoffselskapet i Norge og et heleid datterselskap av Statoil Fuel & Retail AS. Vi driver nettverket av statoilstasjoner i Norge og har mer enn 500 utsalgssteder for drivstoff til privatbiler, tungtransport, landbruksmaskiner og båter. Statoilstasjonene tilbyr drivstoff,  enkel bilservice, fast food, kiosk- og dagligvarer. Vi har over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet og tilbyr  utleie av tilhengere på en rekke av våre stasjoner. For mer informasjon se www.statoil.no . Følg oss også på Facebook. 

Back

English (United States)

Print