22 Oct 2013

Ledande lokalpolitiker möts över gränserna i Mark

– Demokratin behöver starka kvinnor i den politiska toppen, i Sverige men också internationellt. Vi tycker därför att det är viktigt att visa hur demokratin fungerar på lokal och regional nivå. Nu ges denna möjlighet när många av våra ledande förtroendevalda är med som mentorer och visar hur en politikers vardag kan se ut i Sverige, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Margareta Lövgren, kommunstyrelsens ordförande i Marks kommun i Västra Götalandsregionen, ingår i det internationella ledarprogrammet för kvinnor som arrangeras av ICLD. Den 23 oktober tar hon emot Salaamu Proscovia Musumba, ledande politiker från Uganda som hon under två dagar ska vara mentor för.

20 ledande politiker deltar från Bosnien Herzegovina, Moldavien, Serbien, Indonesien, Kenya, Sydafrika, Uganda och Zambia. Från Sverige deltar 16 ledande politiker från kommuner, landsting och regioner i hela landet.

Ledarprogrammet pågår under 18 månader och de träffas i Stockholm under två dagar och sedan åker delegaterna med sina mentorer till kommunen, landstinget eller regionen.

Svenska politiska församlingar är de mest jämställda i världen, med 29 procent av kommunstyrelseordföranden som är kvinnor. Det globala genomsnittet är 9 procent toppolitiker som är kvinnor på lokal nivå.Mer om SKL:s arbete med demokratifrågor

Internationellt Centrum för Lokal Politik
För mer information: Lena Lindgren, projektledare, Avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 76 10, mobil: 070-319 76 10, e-post: Contact

Back

English (United States)

Print